1. Integritetspolicy Om Hantering Av Personaluppgifter 

Workwear Shop (WWS) hålar din personliga integritet säkert och hemligt. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på WWS är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

Den integritetspolicyn gäller för alla våra kunder i Sverige. Vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, tar kontakt med oss, köper en utbildning, produkt från oss eller vi registrerar dig i våra system.

2. Ansvar För Dina Personuppgifter

Agne Engström limited uk filial, Gärdsjöbo 37, 777 93 Söderbärke, organisationsnummer 516409-4442, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av WWS.

3. Vilka Personuppgifter Samlas in Av Workwear Shop?

För att få statistik om våra besökare använder vi Google Analytics på våra hemsidor. Så, när du besöker en av vår webbshop (workwearshop.se) och accepterar vår cookiepolicy samlar Google in några uppgifter av din enhet för att ge till oss en statistik om våra besökare (Detaljer av enhet, Google-konto, HTTP-referent, IP-adress, Platsinformation). Dessa uppgifter ska raderas automatiskt från Google Analytics om 26 månader.  För mer information: Googles Integritetspolicy

När du tar kontakt med oss och skickar dina uppgifter via kontaktform, chatt eller mejl samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst). Dessa uppgifter ska registrera i vår kunddatabas.

När du väljer en av våra produkter ska dina personliga uppgifter (såsom fullständigt namn, användarnamn, e-postadress, personnummer, bilder om dina utbildningsbevis, organisationsnummer, företagstelefonnummer, företagsadress, företagsmejladress, företagstelefonnummer och företagswebbadress) registreras i vår databas för att vi ska kunna leverera produkten och kvittot till dig.

4. Varför Behandlar Workwear Shop Dina Uppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på WWS, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

  Ändamål för användningen av dina uppgifter: Vår lagliga grund för detta ändamål är:
1 För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp,. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.
2 För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka våra webbplatser, använda våra webblösningar eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.
3 För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

5. Hur WWS Använder Information Om Dig?

När du besöker vår hemsida, kommer vi att använda information om din enhet för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av. Denna information är nödvändig för att vi vet vilka produkter som är intressanta för dig och vi kan filtrera ut falska användare så vi kan skydda vårt system.

När du väljer en av våra produkter ska dina personliga uppgifter registreras i vår databas för att vi ska kunna leverera produkten och kvittot till dig. Dessa uppgifter ska vi hålla i databas, men du har rätt a be oss att vi raderar uppgifterna.

När du kontaktar med oss via mejl, via chatt eller via telefon ska vi registrera dina uppgifter i vår kunddatabas för att vi kan kontakta dig, skapa offert eller fakturera dig tjänsten som du önskade.

6. När Kan Vi Komma Att Dela Dina Uppgifter?

WWS delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring, administration och teknisk hjälp eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag, IT konsult eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7. Lagring Och Lagringstid

På WWS behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på WWS lagrar inte onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

8. Säkerhet För Dina Personuppgifter

På WWS säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På WWS hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

9. Dina Rättighetter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära och få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

10. Klagomål Och Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på WWS. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

11. Kontakta Oss

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post eller via vår chatt som du hittar på vår webbplats. Du kan också ringa till oss på telefonnummer:  073 635 3631.